Modette

BORDSPLACERING
 
 
Oavsett tillställning så är det viktigt att lägga ner lite tid och omtanke på bordplaceringen om ni ska ha sittande middag. Ett av de största misstagen man gör är att man placerar ut en "pratig/skojig" person per bord som förväntas hålla igång borden. Detta gör man såklart i välvilja för att man vill att alla ska ha lika roligt och att varje bord ska vara lika "skojigt" men det kommer bara bli fel, den pratiga personen kommer ta över bordet och mer blyga personer kommer inte få en syl i vädret. Så ett första generellt tips är att sätta pratiga tillsammans med pratiga och blyga tillsammans med blyga.
 
Försök hitta gemensamma nämnare bland personerna ni sätter tillsammans och se till att alla i alla fall har någon de känner i närheten som de kan ha ögonkontakt eller prata med. Om det är många som inte känner varandra vid borden kan ni hjälpa dem på traven för att få igång samtalen genom att ha olika lekar där de tävlar ihop som lag eller någon typ av beskrivning av vilka alla är och varför de sitter ihop. Man kan till exempel ha en tävling där varje bord ska gissa den gemensamma nämnaren för bordet - man tävlar plus att man får reda på massor om sina bordsgrannar, win-win!
 
 
 
HONNÖRSBORDET
Om vi ska prata lite kring det traditionella honörsbordet så sitter brudparet i mitten med bruden till höger om brudgummen, vid sidan om brudparet sitter brudens föräldrar och sedan brudgummens föräldrar utanför dem. Sedan fyller man på med äldre släktningar (hög ålder ger bättre placering), morföräldrar på brudens sida och farföräldrar på brudgummens sida. Längre ut på honnörsbordet kan man sätta syskon och övrig nära släkt. Vid ett samkönat äktenskap är principen densamma förutom att man inte har sina egna föräldrar närmast sig utan sin respektives antingen mor eller far närmst. Om Anna och Sofia ska gifta sig så har alltså Anna Sofias mor eller far till höger om sig samtidigt som Sofia har Annas mor eller far till vänster om sig.
 
Några andra regler är att gifta aldrig har varandra till bordet, förutom brudparet förstås. Sambos som bott ihop länge brukar man inte heller placera tillsammans. Förlovade ska placeras bredvid varandra säger äldre etikett. Tärnor och marskalkar brukar ha varandra till bordet. 
 
Vad som dock är viktigt att komma ihåg är att det är din/er tillställning och ni bestämmer själva hur ni vill sitta och vilka ni vill ha till bords. Många går ifrån de traditionella placeringarna och det finns inget rätt eller fel så länge ni har en tanke med placeringen.
 
 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress